เทป 4 ตอนที่ 1 อมตะแดนไทย จังหวัดลำพูน

เทป 4 ตอนที่ 1 อมตะแดนไทย จังหวัดลำพูน
เทป 3 ตอนที่ 3 ส่งกล้องมองพระแท้ พระผงสุพรรณ
เทป 2 ตอนที่ 2 อมตะแดนไทย วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี
เทป 2 ตอนที่ 1 อมตะแดนไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
เทป 1 ตอนที่ 3 ส่องกล้องมองพระแท้ พุทธาจารย์โต
เทป 1 ตอนที่ 2 อมตะแดนไทย วัดอินทรวิหาร ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เทป 1 ตอนที่ 1 อมตะแดนไทย วัดไซโย (เกษไชโย) วรวิหาร จังหวัดอ่างทอง

พบทั้งหมด 7 รายการ