เตรียมพบกับเวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์อมตะสยาม ที่นี่ เร็วๆ นี้

ข่าวสารวงการพระเครื่อง >ปฎิทินข่าวงานประกวดพระเครื่อง-พระบูชา

 

สมาชิกที่มีปัญหาการรับชมหรือเข้าดูไม่ได้กด upgrade to Internet Explorer 8 ได้ที่นี้

วัน/เดือน/ปี

สถานที่จัดงานประกวด

คณะผู้ดำเนินงานจัดการประกวด

14 กค 56  ศุนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

21 กค 56 อาคารรัฐประศาสนภัคดี ศูนย์ราชกาเฉลิมพระเกีรติ ถ.แจ้งวัฒนะ

วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์

28 กค 56  ห้างเซ็นทรัล ขอนแก่น(Hall ชั้น5)

ชมรมพระเครื่อง-พระบูชาขอนแก่น 

 
 

 

 

 

 


 

 

 

สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โทร.02-952-7898
2.คณะกรรมาการการตัดสินจะทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
3.การตัดสินถือตามหลักสากลทั่วไป
4.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติโดยเด็ดขาด
5.การนำรูปถ่ายมาแสดงยืนยัน เพื่อขอรับพระคืนกระทำได้ต่อเมื่อได้แสดงรูปถ่าย
ไว้ก่อนล่วงหน้าต่อหน้ากรรมาการและมีลายเซ็ฯของกรรมการที่ระบพระไว้หลังรูปถ่ายจึงจะถือเป็นข้อยุติ
วิธีการส่งพระเข้าประกวด
วิธีการส่งพระเข้าประกวด
(ถ้า ไม่ทราบกรุณาสอบถามคณะกรรมการที่นั่งรับพระที่มีโบว์ติดหน้าอก หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์บริเวณซุ้มจำหน่ายใบสมัคร) เมื่อทราบแล้วให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1.ตรวจสอบดูว่าพระของ ท่านมีการจัดให้เข้าประกวนในงานนี้หรือไม่ (ดูคู่มือการส่งพระเข้าประกวดที่ท่านถืออยู่นี้ ตรงกับรายการใดให้ท่านบันทึกไว้)
2.ซื้อใบสมัครที่ซุ้มจำหน่ายตามราคาที่ กำหนด (ใบสมัคร1ใบต่อพระ1องค์) พร้อมรับกล่องใส่พระตามจำนวนใบสมัคร ใบละ 1 กล่อง โปรดเลือกขนาดที่เหมาะสมกับองค์พระ
3.นำพระใส่กล่อง และกรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจนทั้ง 2 ส่วน
4.นำพระและใบสมัครไปยื่นให้กรรมการ ต้องยื่นให้ตรงช่องที่กำหนด โดยดูจากป้ายสีเหลืองที่แขวนอยู่เหนือศีรษะ
5.ถ้า ท่านส่งพระหลายองค์โปรดแยกใบสมัครให้ตรงกับพระ เพื่อป้องกันการสับสน ท่านจะเสียผลประโยชน์ ถ้าท่านยื่นใบสมัครไม่ตรงกับพระองค์นั้น
 (กรณีนี้ท่านสามารถเขียนรหัสใบสมัคร ซึ่งเป็นตัวเลข 5 ตัว ลงบนฝากล่องในช่องคำว่ารหัส แต่ต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุด)
6.เมื่อกรรมการพิจารณาพระของท่านแล้ว เห็นสมควรให้รับพระของท่านได้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(ส่วนที่ 2)และส่งคืนให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการมาขอรับพระคืน
 (โป รดเก็ยรักษาว้ในที่ปลอดภัยถ้าศูนย์หายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะ มีการประกาศให้รับพระคืนในช่วงบ่าย เพื่ออายัดพระของท่านไว้)
ท่านสามารถ ส่งพระเข้าประกวดได้ตั้งแต่เวลา 9.00-13.30 น. เมื่อท่านส่งพระเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องรอ ท่านสามารถไปทำธุระของท่านได้
 เพราะคณะกรรมการต้องใช้เวลาในการพิจารณาพระของท่าน เพื่อให้รางวัลตามความสวยงามหรือตามความเป็นจริงโดยยุติธรรม
7.นำใบสมัคร(ส่วนที่ 2 ) มาขอรับพระคืนได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป
   *   ถ้าพระของท่านได้โบว์รางวัลที่ 1 ท่านจะได้รับของรางวัลตามระบุไว้ที่คูมือฯ
       ทันทีส่วนใบประกาศนียบัตร ติดต่อขอรับได้หลังวันประกวชดเป็นเวลา 45 วัน ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในคู่มือฯ
   *   ถ้าพระของท่นได้รางวัลที่ 2,3 หรือ4 ท่านจะได้รับเฉพาะใบประกาศนียบัตร ซึ่งต้องมารับภายหลังเช่นกัน

อย่าง ไรก็ดี ขอให้ท่านพึ่งละรึกเสมอว่าการส่งพระเข้าประกวดเปรียบเสมือนว่าท่าน กำลังเล่นเกมเกมหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ท่านอาจจะสมหวังหรือผิดหวังได้ งานประกวดมิได้มีเพียงงานเดียวหรือครั้งเดียว สะดวหที่ไหนไปที่นั้นว่างเมื่อไร ชวนกันไปพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ฝูงเพื่อนเช่นนี้แหละท่าน จึงจะเป็นสุขและสนุกกับการส่งพระเข้าประกวดอย่างแท้จริง

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลงานประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โทร.02-952-7898

ติดต่อจองแผงพระเครื่องได้ที่ คุณนี สะพานใหม่ โทร 08-1457-1779,0-2952-7898
1.ตรวจสอบดูว่าพระของ ท่านมีการจัดให้เข้าประกวนในงานนี้หรือไม่ (ดูคู่มือการส่งพระเข้าประกวดที่ท่านถืออยู่นี้ ตรงกับรายการใดให้ท่านบันทึกไว้)
2.ซื้อใบสมัครที่ซุ้มจำหน่ายตามราคาที่ กำหนด (ใบสมัคร1ใบต่อพระ1องค์) พร้อมรับกล่องใส่พระตามจำนวนใบสมัคร ใบละ 1 กล่อง โปรดเลือกขนาดที่เหมาะสมกับองค์พระ
3.นำพระใส่กล่อง และกรอกข้อความในใบสมัครให้ชัดเจนทั้ง 2 ส่วน
4.นำพระและใบสมัครไปยื่นให้กรรมการ ต้องยื่นให้ตรงช่องที่กำหนด โดยดูจากป้ายสีเหลืองที่แขวนอยู่เหนือศีรษะ
5.ถ้า ท่านส่งพระหลายองค์โปรดแยกใบสมัครให้ตรงกับพระ เพื่อป้องกันการสับสน ท่านจะเสียผลประโยชน์ ถ้าท่านยื่นใบสมัครไม่ตรงกับพระองค์นั้น
 (กรณีนี้ท่านสามารถเขียนรหัสใบสมัคร ซึ่งเป็นตัวเลข 5 ตัว ลงบนฝากล่องในช่องคำว่ารหัส แต่ต้องเขียนให้ชัดเจนที่สุด)
6.เมื่อกรรมการพิจารณาพระของท่านแล้ว เห็นสมควรให้รับพระของท่านได้ เจ้าหน้าที่ทะเบียนจะลงลายมือชื่อในใบสมัคร
(ส่วนที่ 2)และส่งคืนให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานในการมาขอรับพระคืน
 (โป รดเก็ยรักษาว้ในที่ปลอดภัยถ้าศูนย์หายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนที่จะ มีการประกาศให้รับพระคืนในช่วงบ่าย เพื่ออายัดพระของท่านไว้)
ท่านสามารถ ส่งพระเข้าประกวดได้ตั้งแต่เวลา 9.00-13.30 น. เมื่อท่านส่งพระเรียบร้อยแล้ว ท่านไม่จำเป็นต้องรอ ท่านสามารถไปทำธุระของท่านได้
 เพราะคณะกรรมการต้องใช้เวลาในการพิจารณาพระของท่าน เพื่อให้รางวัลตามความสวยงามหรือตามความเป็นจริงโดยยุติธรรม
7.นำใบสมัคร(ส่วนที่ 2 ) มาขอรับพระคืนได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 15.00 น. เป็นต้นไป
   *   ถ้าพระของท่านได้โบว์รางวัลที่ 1 ท่านจะได้รับของรางวัลตามระบุไว้ที่คูมือฯ
       ทันทีส่วนใบประกาศนียบัตร ติดต่อขอรับได้หลังวันประกวชดเป็นเวลา 45 วัน ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในคู่มือฯ
   *   ถ้าพระของท่นได้รางวัลที่ 2,3 หรือ4 ท่านจะได้รับเฉพาะใบประกาศนียบัตร ซึ่งต้องมารับภายหลังเช่นกัน
อย่าง ไรก็ดี ขอให้ท่านพึ่งละรึกเสมอว่าการส่งพระเข้าประกวดเปรียบเสมือนว่าท่าน กำลังเล่นเกมเกมหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ท่านอาจจะสมหวังหรือผิดหวังได้ งานประกวดมิได้มีเพียงงานเดียวหรือครั้งเดียว สะดวหที่ไหนไปที่นั้นว่างเมื่อไร ชวนกันไปพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ฝูงเพื่อนเช่นนี้แหละท่าน จึงจะเป็นสุขและสนุกกับการส่งพระเข้าประกวดอย่างแท้จริง

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลงานประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โทร.02-952-7898

ติดต่อจองแผงพระเครื่องได้ที่ คุณนี สะพานใหม่ โทร 08-1457-1779,0-2952-7898
อย่าง ไรก็ดี ขอให้ท่านพึ่งละรึกเสมอว่าการส่งพระเข้าประกวดเปรียบเสมือนว่าท่าน กำลังเล่นเกมเกมหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ท่านอาจจะสมหวังหรือผิดหวังได้ งานประกวดมิได้มีเพียงงานเดียวหรือครั้งเดียว สะดวหที่ไหนไปที่นั้นว่างเมื่อไร ชวนกันไปพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่ฝูงเพื่อนเช่นนี้แหละท่าน จึงจะเป็นสุขและสนุกกับการส่งพระเข้าประกวดอย่างแท้จริง
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลงานประกวดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย โทร.02-952-7898

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลงานประกวดเพิ่มเติมได้ที่

กติกาการตัดสิน (มาตราฐานการประกวดทั่วไป)

1.พระที่ประกวดทุกรายการต้องปราศจากสิ่งห่อหุ้ม

2.สิ่งแรกที่ท่านต้องทราบก็คือ พระของท่านเป็นพระอะไร , วัดไหน,รุ่นไหน,พิมพ์อะไร

3.เขียนข้อมูลลายละเอียดต่างๆลงในบัตร เช่นโต๊ะที่ , รายการที่, ประเภทพระ , ชื่อผู้ส่ง ,เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

4.นำพระใส่ในกล่องพลาสติกที่ใส ที่ทางเจ้าหน้าทีมอบให้ พร้อมกับบัตรบันทึกรายการ นำไปให้เจ้าหน้าที่รับพระ ในส่วนของประเภทพระของท่าน

วันที่ : 9 มกราคม 2008 เวลา 15:29:31 น.
อัพเดท : 9 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:29:49 น.
แสดงแล้ว : 263,961 ครั้ง
สิบตัง
พระลัง
ป๋อง สุพรรณ
ร้านต๋อยท่าแพ
เวกัส