เว็บไซต์ บางหน้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ขออภัย ในความไม่สะดวก
สมาชิกเข้าระบบ


ห้องสมุด > เครื่องลางของขลัง > ยันต์พญาหนุมาน > ยันต์พญาหนุมาน

ยันต์พญาหนุมาน

อิทธิฤทธิ์/อานุภาพของยันต์
           ยันต์นี้มีฤทธิ์เดชในทางอยู่ยงคงกระพันชาตรี เวลาจะลงยันต์นี้ให้ไปหาว่านที่มีคุณสมบัติในทางอยู่ยงคงกระพันมาตำโขก (ตำ) ให้ละเอียดคั้นเอาน้ำว่านนั้นย้อมผ้าทำเป็นผ้าประเจียด ลงยันต์แล้วให้ปลุกเสกด้วยคาถาดังต่อไปนี้

คาถาสำหรับปลุกเสกยันต์ใช้ในทางคงกระพัน
คะโตโส คะโตโส เพชชะคงคงซ้าย เพชชะคงคงขวา เพชชะคงคงหน้า เพชชะคงคงหลัง
เพชชะดัง เพชชะเดช โอมพระฤาษีกัสสป มาชุมนุมชุบพญาหนุมาน แสนขวานค่อนขวานหัก
แสนหอกปักหอกเยิน แสนพะเนินจะมาตีกูก็บ่มิแตก แสนปืนแทรกยิงตนกูบ่มิออก แสนดาบหอกฟัน
แทงกูก็บ่มิเข้า โอมพระฤาษีผู้เป็นเจ้าให้กูคงเพชชะ สาปาระคง เพชชะสาปาระมะทะฯ

หากต้องการใช้ยันต์นี้ในทางเมตตามหานิยม เป็นเสน่ห์ทำให้คนรักใคร่ ให้ไปหาซื้อแป้งกระแจะ โดยซื้อให้ได้สามเจ้า (ซื้อสามร้าน) แล้วเขียนยันต์นี้ใส่หน้าหินบด จากนั้นบดใช้หินบดแป้งให้ละเอียด ในขณะที่บดแป้งให้ภาวนาคาถานี้ไปด้วย


คาถาสำหรับปลุกเสกยันต์ใช้ในทางเมตตามหานิยม
สุคะโต สุคะถานัง สุคะโต สุนทะรังปิจะ สุคะโต ยาตินิพพานัง สุคะโต ธัมมาเตนะโม

เมื่อจะใช้แป้งในวันใดก็ให้ปลุกเสกตามกำลังวันนั้น ก่อนออกจากบ้านเอาแป้งนี้ทาตัวไปใครเห็นหน้าก็รัก ถึง
โกรธขนาดไหนก็หายสิ้นแลฯ

วันที่ : 26 มิถุนายน 2007 เวลา 13:34:07 น.
อับเดท : 22 กันยายน 2007 เวลา 13:46:55 น.
ดูแล้ว : 2,763 ครั้ง