เว็บไซต์ บางหน้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ขออภัย ในความไม่สะดวก
สมาชิกเข้าระบบ


ห้องสมุด > วัดวาอาราม > สุโขทัย > วัดช้างล้อม

วัดช้างล้อม

 

             วัดช้างล้อม ฯ  อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ซึ่งตัวอุทยานอยู่ในเขตตำบลศรีสัชนาลัย ตำบลสารจิตร ตำบลหนองอ้อ และตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย  วัดช้างล้อมตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองเกือบกึ่งกลางตัวเมืองศรีสัชนาลัย บนที่ราบทางฝั่งตะวันออกของภูเขาพนมเพลิง โบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงลังกา ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วสี่เหลี่ยมจตุรัส มีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศ ประตูด้านหน้า และด้านหลังเป็นประตูเข้าออก ส่วนประตูด้านข้างเป็นประตูหลอก ยอดทำคล้ายปรางค์
           เจดีย์ประธานตั้งอยู่บนฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีรูปช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับอยู่ รอบฐานทั้งสี่ด้าน ๆ ละเก้าเชือก เว้นด้านบันไดทางขึ้นมีเพียงแปดเชือก และที่มุมอีกสี่เชือก รวมเป็น ๓๙ เชือก ช้างที่ประดับตรงมุมจะมีขนาดใหญ่และมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอ ต้นขาและข้อเท้า  ระหว่างรูปช้างจะมีเสาประทีปสลับอยู่ ด้านหน้าช้างตแต่ละเชือก จะมีพุ่มดอกบัวตูมปูนปั้นวางอยู่
           ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณ ที่ข้างบันไดสองข้างมีโกลนลำตัวพญานาคเหลืออยู่ หลังจากที่ปูนปั้นกะเทาะหลุดหายไป เหนือฐานประทักษิณมีซุ้มพระพุทธรูปปางมารวิชัยอยู่ ๒๐ ซุ้ม หลังผนังซุ้มมีรูปประติมากรรมรูปต้นไม้อยู่เบื้องหลังพระพุทธรูป แต่บรรดาพระพุทธรูปได้ถูกทำลายไปหมด คงเหลืออยู่เพียงองค์เดียวทางด้านทิศเหนือ บริเวณองค์ระฆังขึ้นไปเป็นบัลลังก์ ก้านฉัตร ซึ่งประดับด้วยรูปพระสาวกปูนปั้น ในอิริยาบถลีลาแบบนูนต่ำ จำนวน ๑๗ รูป
           วัดช้างล้อมเมืองศรีสัชนาลัย รูปช้างปูนปั้นมีลักษณะเด่นกว่ารูปช้างปูนปั้นที่วัดอื่น ๆ คือ ช้างจะยืนเต็มตัวแยกออกจากผนัง และมีขนาดใหญ่เท่ากับช้างจริง และด้านหน้ามีพุ่มดอกบัวปูนปั้นประดับไว้ สันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมนี้ น่าจะเป็นวัดเดียวกันกับที่ศิลาจารึกหลักที่ ๑ กล่าวไว้ในปี พ.ศ.๑๘๒๙ ว่า พ่อขุนรามคำแหงให้ขุดอัญเชิญพระธาตุขึ้นมาทำบูชา และเฉลิมฉลอง หลังจากนั้นจึงฝังลงในกลางเมืองศรีสัชนาลัย และก่อพระเจดีย์ทับไว้

วันที่ : 11 มิถุนายน 2007 เวลา 16:17:42 น.
อับเดท : 21 มกราคม 2008 เวลา 13:23:29 น.
ดูแล้ว : 588 ครั้ง