เว็บไซต์ บางหน้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ขออภัย ในความไม่สะดวก

ข้อมูลการระงับ ID พื้นฐาน

1.การนำรูปสินค้า และภาพถ่ายโดยที่ไม่ใช้เจ้าของภาพสินค้าที่แท้จริง หรือได้มาด้วยความไม่ชอบธรรม

2.การกระทำที่ส่อไปทางที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือขัดผลประโยชน์ โดยมิชอบหรือมีผู้ร้องเรียน

3.นำภาพสินค้าหรือข้อมูลต่างๆที่ส่อไปทางผิดกฏหมายดูได้จาก กฎ กติกา มารยาท สำหรับผู้ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยน

4.สมาชิกที่ก่อความเดือดร้อน,ความเสียหาย จะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิก โดยทางเรา ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.สมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรทั้งสิ้น แต่สามารถแนะนำทางทีมงานเพื่อปรับปรุงหรือเพิ่มเติมได้

 

เตือนโดยทางบริษัท

ระงับ ID วัน

ครั้งที่ 1

3

ครั้งที่ 2

1เดือน

ครั้งที่ 3

ตลอดอายุการเป็นสมาชิก

ข้อมูลข้างต้นทาง บริษัท อมตะไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิประโยชน์ หรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล้วงหน้า

วันที่ 2008-10-01 22:43:36
อับเดท 2009-08-14 15:09:59
อ่านแล้ว 2,059 ครั้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนกฎที่ตั้งไว้
เวกัส
สิบตัง
พระลัง
พระลัง
เอก ภูเก็ต