เว็บไซต์ บางหน้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ขออภัย ในความไม่สะดวก

ข้อแนะนำสำหรับผู้ขาย

ข้อแนะนำสำหรับผู้ขาย

ผู้ขายสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยนได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. อธิบายรายละเอียดของสินค้าให้ละเอียด ทั้งลักษณะของสินค้า ขนาด เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น
2. เมื่อสินค้าจบการประมูลผู้ขายต้องยอมรับการชำระเงินของผู้ซื้อ/เช่า ในรูปแบบที่ผู้ขายกำหนดไว้ในรายละเอียดสินค้า
3. มีการจัดส่งสินค้าในเวลาที่เหมาะสมหรือเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เมื่อผู้ขายได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
4. ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือข้อสงสัยอื่นๆ ของผู้ซื้อได้อย่างถูกต้องชัดเจน
5. มีความเอาใจใส่กับผู้ซื้อ ในเรื่องของการติดต่อเสอบถามและการจัดส่งสินค้า
6. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งสินค้า ผู้ขายจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการส่งสินค้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้เรียบร้อย

วันที่ 2008-09-29 13:45:00
อับเดท 2008-09-29 21:29:07
อ่านแล้ว 4,094 ครั้ง
วิธีการขายสินค้า
เวกัส
เอก ภูเก็ต
ป๋อง สุพรรณ
ป๋อง สุพรรณ
เวกัส