เว็บไซต์ บางหน้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ขออภัย ในความไม่สะดวก

การบิดอัตโนมัติ (Auto Bid)

การบิดอัตโนมัติ (Auto Bid) คือระบบที่ช่วยในการเพิ่มจำนวนวงเงินที่ประมูล ซึ่่งอยู่ในระหว่างวงเงินที่สมาชิกได้กำหนดขึ้น เช่น

สมาชิกกำหนดวงเงินในการประมูลไม่เกิน 1000บาท ระบบจะขึ้นตามจำนวนขั้นต่ำของรายการประมูลนั้นๆที่ละไม่เกินจำนวนที่กำหนดซึ่งอยู่ในวงเงิน 1000บาท หรือขึ้นมากกว่าราคาที่เสนอในปัจจุบันที่ละขึ้นต่ำของรายการนั้นๆ

วันที่ 2009-07-10 21:44:47
อับเดท 2009-07-30 22:30:13
อ่านแล้ว 3,725 ครั้ง
เอก ภูเก็ต
เอก ภูเก็ต
พระลัง
เด่น อยุธยา
สิบตัง