เว็บไซต์ บางหน้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ขออภัย ในความไม่สะดวก

กฎ กติกา มารยาท สำหรับผู้ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยน

กฎ กติกา มารยาท สำหรับสมาชิก อมตพระเครื่อง (อมตะ สยาม)
การประกาศขายสินค้าใน www.amatasiam.com

ท่านที่จะขายสินค้าในเว็บไซต์ อมตสยามควรทำความเข้าใจกับนโยบายการประกาศขายสินค้าของเว็บไซต์ อมตสยามก่อนที่จะนำสินค้าไปลงประกาศเสนอ ซื้อ/ขาย/เช่า/ประมูล/แลกเปลี่ยน ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฏข้อบังคับของเว็บไซต์ อมตพระเครื่อง หากสมาชิกทราบว่าการขายของท่านเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อแนะนำการขายสินค้าที่ ละเมิดนโยบายต่างๆของเว็บไซต์ อมตะสยามอาจจะทำให้ท่านถูกตักเตือนหรือยกเลิกการประกาศขายสินค้าที่ละเมิดกฏหรืออาจถึงขั้นถูกห้ามใช้บริการชั่วคราวหรืออาจถูกห้ามใช้บริการอย่างไม่มีกำหนด เว็บไซต์ อมตพระเครื่องจะพิจารณารายละเอียดของรายการที่ทำผิดต่างๆ และตรวจสอบประวัติการ ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยน ของสมาชิกก่อนทำการลงโทษ

สิ่งที่สมาชิกเว็บไซต์ อมตพระเครื่อง (อมตะสยาม) ควรรู้และปฏิบัติตาม
1. กฎเกี่ยวกับรายการสินค้า ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยน
2. ข้อห้ามและรายการที่ถูกจำกัด
3. รายการที่แสดงไปในทางละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แจ้งรายการไว้บนเว็บไซต์ อมตพระเครื่อง

กฏและข้อบังคับเกี่ยวกับรายการสินค้าหรือรายการที่แสดงภานในเว็บไซต์ อมตพระเครื่อง
ข้อจำกัดเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อยับยั้งการเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบที่ไม่ยุติธรรมหรือก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีในเชิงลบต่อผู้ ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยน และเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดกฎโดยไม่ได้ตั้งใจของผู้ขาย
กฏการทำรายการ เพื่อป้องกันการกระทำผิด
1. ข้อห้ามเกี่ยวกับการแสดงรายการ ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยน เช่น
การลงรายการที่ไม่เหมาะสม
การสื่อสารที่ผิด เกี่ยวกับการระบุข้อมูลการส่งสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
ชื่อเรื่อง (Title) คำอธิบายหรือยี่ห้อที่ไม่เหมาะสม
ชื่อหัวข้อรายการ (Title) ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และไม่อธิบายให้ละเอียด
2. รายการต้องมีความยุติธรรมและทำให้ผู้ซื้อมีประสบการณ์ที่ดี รู้สึกพอใจและปลอดภัยในการซื้อ อย่างถูกต้องไม่อนุญาตให้ผู้ขายกระทำสิ่งต่างๆ ดังนี้
ให้ผู้ซื้อจ่ายเงินโดยใช้วิธีอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตในการชำระค่าสินค้า
การใส่คำหรือข้อความที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใส่ลงในรายการสินค้า เช่น ที่อยู่อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพหน้าเว็บเพจหรือลิงค์เว็บเพจของตนเอง
การเสนอขายสินค้าโดยมีการนำวิธีการแจกของแถม จับฉลากหรือการให้รางวัลแก่ผู้ซื้อที่ไม่เหมาะสม
การลงรายการไว้แต่ไม่มีสินค้า โฆษณาหรืออวดอ้างสรรพคุณของสินค้าเกินจริง หรือไม่ตรงตามรูปภาพที่ประกอบในรายการ ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยน
3. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ
4. ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ อมตพระเครื่อง อย่างไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ชื่อของ เว็บไซต์อมตพระเครื่อง , โลโก้ของเว็บไซต์อมตพระเครื่อง
5. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อรายการที่ผู้ขายประกาศขาย
6. ไม่ใช้คำบรรยายหรือรูปภาพของสมาชิกบุคคลอื่นโดยไม่ขออนุญาตจากสมาชิกดังกล่าว
7. การเรียบเรียงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
วิธีการเรียบเรียงรายละเอียดในรายการที่ถูกต้อง ดังนี้
ต้องไม่ใส่รายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง
ข้อมูลที่ถูกทำรายการต้องเป็นข้อมูลของตัวสินค้าหรือรูปภาพเท่านั้น รายละเอียดต้องไม่หมายรวมถึงรายการอื่นๆ
ต้องไม่ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อที่ถูกห้ามหรือคำสำคัญต่างๆ ยกเว้นในกรณีการถาม - ตอบ เท่านั้น
ไม่ใส่รายละเอียดหรือคำอธิบายที่เกินจริง
ระบุวิธีการรับชำระเงินอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันผู้ซื้อจ่ายเงินนอกระบบที่ผู้ขายวางไว้
8. การใช้คีย์เวิร์ดดึงดูดผู้ซื้อในทางที่ผิด ( Keyword Spam ) การใช้คีย์เวิร์ดเพื่อดึงดูดผู้ซื้อในทางที่ผิด เกิดขึ้นเมื่อผู้ขายเขียนยี่ห้อหรือคีย์เวิร์ดอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสม ลงในชื่อสินค้าหรือรายละเอียดสินค้าเพื่อทำให้ผู้อ่านสนใจเข้ามาดูสินค้า การเขียนคีย์เวิร์ดแบบนี้ห้ามทำบนเว็บไซต์ อมตพระเครื่อง ซึ่งคำต่าง ๆ ที่ผู้ขายเขียนต้องเกี่ยวข้องกับรูปภาพสินค้าที่ขายโดยตรง เช่น พระองค์เหนียวจริงปืนยิงไม่ออก หาได้ที่นี้ที่เดียว จะพบว่ามีการอวดอ้างเกินความเป็นจริง ซึ่งในการระบุหัวข้อสินค้าควรจะเขียนว่าหรือใช้ข้อความที่เป็นจริง

9. นโยบายการคิดค่าส่งที่เกินความเหมาะสม
ผู้ขายสามารถคิดค่าส่งของและค่าดำเนินการส่งสินค้าที่เหมาะสม ทั้งนี้ครอบคลุมถึงค่าส่งไปรษณีย์ ค่าบรรจุหีบห่อ และค่าดำเนินการส่งสินค้า ถึงแม้ว่าเว็บไซต์ อมตพระเครื่อง (อมตะสยาม) ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าผู้ขายควรคิดราคาเท่าไร เว็บไซต์ อมตพระเครื่องจะใช้วิจารณญาณและฟังจากสมาชิกคนอื่น ๆ ที่รายงานเข้ามาว่าค่าส่ง ค่าดำเนินการ ค่าบรรจุหีบห่อ และ/หรือ ค่าประกันสินค้าที่คิดเหมาะสมหรือไม่ ห้ามคิดค่าส่งและค่าดำเนินการเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาที่ขายได้

ข้อห้ามและรายการที่ถูกห้ามซื้อ/ขาย/ประมูล
1. ผู้ประกาศจะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นจริง และ สามารถตรวจสอบได้
2. เว็บไซต์อมตพระเครื่อง (อมตะ สยาม) ห้าม ประกาศข้อความดังต่อไปนี้
ประกาศขายอวัยวะ,อาวุธปืน,อุปกรณ์สะเดาะล็อค,บุหรี่,สัตว์ป่า,วัตถุโบราณที่เป็นสมบัติของชาติ,ของผิดกฎหมายและศีลธรรมทุกชนิด
ประกาศขายสินค้าลามกอนาจาร
บัตรประจำตัวและใบอนุญาตของทางราชการ
เครื่องแบบและสัญลักษณ์ทางราชการ
ยาบรรเทาหรือสารเสพติด
เครื่องสำอางที่ผ่านการใช้งานแล้ว
กัญชาและเมล็ด
อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเสพยาเสพติดทุกชนิด
ชิ้นส่วนมนุษย์
Mailing List และข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุที่ไม่เหมาะสม เช่น หนังสือโป๊, สื่อที่ละเมิดลิขสิทธ์
วัตถุที่เป็นอันตราย ทำให้เกิดความรุนแรง, มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการดูถูกเชื้อชาติ,ศาสนาหรือสีผิว
สารฆ่าศัตรูพืชและแมลง
บันทึกทางการเมือง
สินค้าที่ถูกเรียกคืน
ทรัพย์สินที่ถูกขโมยมาและทรัพย์สินที่นำเลข Serial Number ออก
หุ้นและการประกันต่างๆ
เครื่องมือสำหรับเล่นการพนันทุกชนิด
ซากฟอสซิล
หนังสือสัญญา
ประกาศขายสินค้าประเภทอาหารและยาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก อ.ย.
ลงผิดกลุ่มหรือซ้ำกันมาก ๆ ไม่เกิน 5 รายการ
ประกาศหางานที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ และ หรือคลุมเครือ เช่น รวยง่ายๆ รวยเร็วๆ ให้ติดต่อไป (เราจะสงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวง สิบแปดมงกุฎ)
แชร์ลูกโซ่ หรือ การสมัครหาเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบกรอกแบบสอบถาม หรือ บอกกระจายสมาชิกต่อๆ กันไป หรือ แจกใบปลิว
การลงประกาศที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา Website หรือมี URL ที่หัวข้อโฆษณา มากกว่าที่จะเป็นการใช้บริการตามปกติ
เสนอข้อมูลเช่น เบอร์เพจ,อีเมล์ ,มือถือ หรือ โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น หรือการลงซื้อขายที่ไม่ใช้การประมูลอย่างแท้จริง
การลงประกาศที่มีลักษณะเป็นการโฆษณา Website หรือมี URL ที่หัวข้อ
3. การประมูลที่เป็นการปั่นราคา ห้ามไม่ให้เจ้าของประกาศหรือคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน นายจ้างหรือลูกจ้างเข้ามาทำการเสนอราคาหรือเป็นหน้าม้าในการเสนอราคา (การปั่นราคา) ซึ่งถือเป็นการผิดกฏร้ายแรง
4. เมื่อการทำรายการเสร็จสิ้นผู้ขายไม่ควรกระทำการโกงหรือปฏิเสธการส่งของที่มีการจ่ายเงินและผู้ขายยอมรับการจ่ายเงิน

กฎ กติกา มารยาท สำหรับผู้ซื้อ/ขาย/เช่า/แลกเปลี่ยน นโยบายของเว็บไซต์อมตพระเครื่องในเรื่องของกฎและข้อแนะนำการใช้งาน จะช่วยให้การใช้งานง้ายขึ้น,มีความยุติธรรมสำหรับสมาชิกทั้งหมด ผู้ซื้อต้องมีความรับผิดชอบและเข้าใจต่อกฎของเว็บอมตพระเครื่อง

วันที่ 2008-09-28 22:22:25
อับเดท 2009-07-17 15:20:28
อ่านแล้ว 4,523 ครั้ง
ป๋อง สุพรรณ
เด่น อยุธยา
พระลัง
สิบตัง
สิบตัง