เว็บไซต์ บางหน้าอยู่ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงโฉมใหม่ ขออภัย ในความไม่สะดวก

ความเป็นมา เสมอ งิ้วงาม (ป๋อง สุพรรณ)

  ต้องทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน...
  ผมเป็นคนสุพรรณโดยกำเนิดเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสจัดทำเว็บไซด์ www.amatasiam.com นี้ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวชีวิตของผมและประวัติพระเครื่องเท่าที่ผมมีความรู้
  การที่คนเราจะทำอะไรได้ก็ต้องคิดก่อนทำทุกคน  แต่อาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง นับเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของการทำงานเสียงท้วงติงต่างๆ   ภายหลังจากงานเสร็จสิ้นอาจมีบ้าง  แต่กระผมเองมีเจตนาอย่างจริงใจที่จะทำหนังสือเล่มนี้เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ความรู้และคุ้มค่ากับเม็ดเงินของท่านคุณภาพคือสิ่งที่ควรทำให้ได้ในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงุดแก่ผู้อ่าน  ย่อมเป็นงานที่กระผมต้องทำเป็นอันดับแรก
  ตัวผมเองมีความรู้ทางด้านพระเครื่อง   โดยเฉพาะพระผงสุพรรณ  กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  และพระเมืองสุพรรณ  ก็อยากให้ความรู้แก่ท่านผู้อ่าน ทั้งเรื่องราวของพระผงสุพรรณ  และประวัติวัดต่างๆ  ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่น่าเที่ยวและน่ากราบไหวอยู่หลายวัดดังรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้
  ผมขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนๆ  น้องๆ  เวิร์คพอยท์สำนักพิมพ์ทุกคนที่ช่วยกันคิดและเรียบเรียง  ถ้าขาดทีมงานคนใดคนหนึ่งหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะไม่สำเร็จตามเป้าหมายก็ได้  และที่ลืมไม่ได้ก็อาจจะไม่สำเร็จตามเป้าหมายก็ได้  และที่ลืมไม่ได้ก็คือผมต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่  เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการพระเครื่องที่ให้โอกาสผมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการดูพระ  เวลาผมไปไหนก็ได้รับเกียรติเสมอ  ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตัดสินประกวดพระเครื่อง  และทุกวันนี้เป็นกรรมการตัดสินพระเครื่องชุดเบญจภาคี  ผมจึงขอขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาคมฯ  ไว้   ณ   โอกาสนี้
  ผมขอขอบคุณบริษัท  เวิร์คพอยท์  เอ็นเทอร์เทนเมนท์  จำกัด(มหาชน)   ที่ทำให้ผมได้เข้าแข่งขันในรายการแฟนพันธุ์แท้จนมีชื่อเสียงและเมื่อมีชื่อเสียง  ผมขอตอบแทนด้วยการทำแต่ความดี  ซื่อสัตย์สุจริต  และไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน  สุดท้ายนี้ถึงผมจะตามก็นอนตายตาหลับแต่สิ่งที่แม้ความตาย  ก็ไม่อาจทำให้ผมลืมได้ก็คือ  บุญคุณของทุกท่านที่ผมขอจดจำไว้ตลอดไป
  สุดท้ายขอกราบอาราธนาคุณพระศรรีรัตนตรัย  จงดลบันดาลให้ท่านผู้อ่านมีความสุข  ความเจริญ  ร่ำรวยกันยิ่งๆ  ขึ้นตลอดไปครับ


                                                                                  ขอขอบพระคุณท่านที่มีอุปการะคุณ
                                                                                        ป๋อง   สุพรรณ

วันที่ 2007-08-14 13:27:20
อับเดท 2010-04-30 11:51:50
อ่านแล้ว ครั้ง